Press "Enter" to skip to content

Jak zostać strażnikiem miejskim? Sprawdź co trzeba zrobić by pracować w straży miejskiej jako strażnik miejski.

 

Wstępne wymagania do pracy w straży miejskiej jako strażnik miejski. Strażnikiem miejskim może zostać każda osoba, która spełnia pewne określone wymogi. Są one obowiązujące dla wszystkich. Przede wszystkim musisz być polskim obywatelem i mieć skończone przynajmniej 21 lat. Nie możesz być osobą karaną sądownie ani być pozbawiony praw publicznych i zdolności do czynności prawnych. Podobnie jak Twoja opinia musi być nieposzlakowana, a stosunek do służby wojskowej uregulowany. Oczywiście istotny jest też dobry stan zdrowia, przynajmniej na tyle, aby nie stanowił przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie. W kwestii wykształcenia wymagane jest minimum średnie.

Strażnik miejski – Musisz złożyć podanie

Pierwsze swoje kroki powinieneś skierować do wydziału Straży Miejskiej, w mieście, które Ciebie interesuje. Tam musisz złożyć podanie, które opatrzone będzie w Twój życiorys, list motywacyjny oraz zaświadczenie o niekaralności. Otrzymasz takie z Krajowego Rejestru Karnego.

Strażnik miejski – Czy potrzebne wykształcenie?

Jak wspomnieliśmy, minimum to wykształcenie średnie. Niemniej pewnym atutem podczas rekrutacji może być jeśli jesteś absolwentem studiów wyższych. Szczególnie interesujące są pedagogika, resocjalizacja albo kierunek prawniczy. Mile widziane są także udokumentowane zatrudnienie w służbach mundurowych. Dodatkowo posiadane prawo jazdy oraz jakaś aktywność sportowa. Niektóre wydziały Straży Miejskiej mają swoje jednostki konne. W tym przypadku dodatkowo wymagana jest umiejętność okiełznania tych stworzeń.

Strażnik miejski – Szkolenie zawodowe

Jeśli uda Ci się zainteresować Straż Miejską swoją kandydaturą, postanowi Ci ona dać szanse. Polega ona na przyjęciu do służby na próbny, maksymalnie dwunastomiesięczny okres. W tym czasie odbywasz szkolenie podstawowe. Uczysz się organizacji i funkcjonowania Straży Miejskiej od środka, poznajesz przepisy i zasady postępowania. Podobnie jak swoje uprawnienia i obowiązki. Uczysz się współpracy z innymi organami porządkowymi. Czekają Cię zajęcia z ruchu drogowego, technik przeprowadzania interwencji, podstaw prawa karnego i wykroczeń, administracyjnego, kryminalne i psychologii. W programie przewidziana jest też nauka udzielania pierwszej pomocy.

Strażnik miejski – Egzamin zawodowy

Okres szkolenia kończy się egzaminem. Składa się on z testowej części pisemnej oraz ustnej. Odpowiadasz wtedy na pięć wylosowanych pytań. A także czeka Cię część praktyczna. Pomyślne zdanie tego egzaminu jest konieczne, by uzyskać zatrudnienie w Straży Miejskiej, tym razem na czas nieokreślony. 

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *