Press "Enter" to skip to content

Elektryk – uprawnienia zawodowe

By elektryk mógł w pełni prowadzić każdą ze swoich działalności, potrzebne mu są odpowiednie umiejętności, wykształcenie oraz prawnie wymagane zdanie egzaminów i uzyskanie uprawnień. Jest to istotne. Elektrycy zabierają się do prac, których skutki możesz odczuć zarówno u siebie w domu, jak i w większych skupiskach. Na przykład w centrach handlowych lub w fabryce.

O jakie uprawnienia może starać się elektryk?

Są zasadniczo trzy stopnie zawodowe elektryka: elektryk, technik elektryk i inżynier elektryk. Różnią się poziomem wykształcenia i zakresem uprawnień, o jakie mogą się starać. Wymieńmy kilka z nich:

  • zawodowe w zakresie eksploatacji i dozoru,
  • budowlane,
  • rzeczoznawczy budowlanego,
  • biegłego sądowego,
  • specjalisty i weryfikatora SEP,
  • specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej,
  • do sporządzania certyfikatów energetycznych.

Najczęściej elektrycy starają się o uprawnienia w zakresie eksploatacji, instalacji i sieci energetycznych. Rocznie około 100 tysięcy fachowców udaje się je uzyskać. Do tego potrzebne jest doświadczenie. A co najważniejsze, bardzo solidna wiedza techniczna. Szczegółowe wytyczne zawiera ustawa „Prawo energetyczne” z 10 kwietnia 1997 r. oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. To drugie typuje uprawnienia na dwa zasadnicze rodzaje.  Kategorie takie jak eksploatację. Czyli montaż, obsługa i remonty urządzeń i instalacji elektrycznych oraz inspekcja. Innym słowem dozór. To znaczy kontrola czynności eksploatacyjnych oraz nadzór nad pracą urządzeń, sieci i instalacji.

Uprawnienia elektryka — jak uzyskać?

To, co świadczy o tym, że dany elektryk ma uprawnienia to specjalny dokument zwany świadectwem kwalifikacyjnym. Upoważnia on do samodzielnej pracy na stanowisku i urządzeniu. Uzyskuje się je na podstawie stosownych egzaminów zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Takie upoważnienia dają znacznie szersze pole na karierę zawodową. Część z nich jest bezterminowa dla pracowników przedsiębiorstw energetycznych. Jednak nie wszystkie kwalifikacje są dane raz na zawsze. Istnieje obowiązek powtarzania ich co 5 lat, jeżeli pracujesz dla konsumentów prywatnych i mikro przedsiębiorstw.

Biegły elektryk sądowy — uprawnienia

Ciekawą odmianą jest uprawnienie biegłego elektryka sądowego. To oznacza, że Twoja opinia jako biegłego elektryka sądowego jest uznawana za wykładnię wiedzy z zakresu elektryki podczas wątpliwości procesowych. Biegły elektryk sądowy to stała funkcja w danym sądzie, powoływana przez prezesa sądu na okres 5 lat. To, co musisz spełnić, by zostać biegłym sądowym to pełnia praw obywatelskich i cywilnych. Minimum ukończone 25 lat. Udokumentowane teoretyczne i praktyczne zdolności w danej dziedzinie, rękojmia solidnego wykonywania obowiązków oraz pisemna zgoda.

2 komentarze

  1. Bartosz Nowak Bartosz Nowak 4 czerwca 2020

    Bardzo pomocny artykuł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *