Press "Enter" to skip to content

Gdzie znajdziesz pracę jako doiciel węży?

Pracujący jako doiciel węży znajdziesz zatrudnienie w „serpentarium”. Jest to rodzaj laboratorium, w którym znajdują się węże. Tam też się je bada i wykonuje inne związane z nimi czynności hodowlane. Samo laboratorium może mieć również inne obowiązki, takie jak konserwacja, hodowle, badania, rehabilitacje i usługi weterynaryjne. Doicel węży może mieć więcej niż jedną odpowiedzialność w laboratorium. Niektóre z tych specjalistycznych laboratoriów znajdują się w ogrodach zoologicznych, inne na uniwersytetach, a inne w małych, niezależnych placówkach oferujących usługi na podstawie umów.

Możesz pracować na etacie lub otworzyć własne labolatorium

To mały i niszowy obszar z niewielką ilością rzeczywistych danych. Wiemy jednak, że spędza się tam czas na opiece nad wężami, wydobywaniu jadu i liofilizacji w celu sprzedaży badaczom, szpitalom, organizacjom charytatywnym zajmującym się zwierzętami i wszystkim innym, którzy mogą mieć legalne i autentyczne zapotrzebowanie na jad węża.

Jakie jest zapotrzebowanie na pracę doicieli węży?

Prognozy na najbliższą przyszłość dla doicieli węży są dobre. Oczekuje się, że liczba stanowisk dla wszystkich zoologów wzrośnie tylko o 4% w latach 2014–2024. To połowa średniego zapotrzebowania na pracę na wszystkich stanowiskach (obecnie mówimy tylko o USA). Popyt na doicieli węży może się z tym zgadzać. Jednak studentów szukających kariery w tej dziedzinie należy poinformować, że każdego roku jest tylko kilka ofert pracy. Nawet przez rosnące normy w tempie 7-8% każdego roku, może być tylko kilka nowych stanowisk rocznie.

Jakie są wymagania edukacyjne, aby zostać doicielem węży?

Dojenie węży jest obszarem niszowym, ale z wyraźną ścieżką edukacyjną. Uczniowie szkół średnich będą potrzebować dobrych ocen z matematyki i biologii. Chemia będzie również pomocna w zrozumieniu właściwości chemicznych jadu. Twoje umiejętności w dziedzinie nauk biologicznych zapewnią większość wiedzy potrzebnej do uzyskania stopnia naukowego w pokrewnej dziedzinie. Studenci powinni zdobywać stopnie naukowe z zakresu nauk ścisłych, najlepiej z biologii, jak i chemii. Zdecydowanie zalecamy jednak, aby student ukończył studia zoologiczne — pozwoli to skupić się na nauce na zwierzętach, usuwając elementy stopnia naukowego z biologii, które nie będą miały związku z Twoją zamierzoną karierą zawodową.

Chcesz wejść w tę niszową karierę? Konieczne będą dalsze studia — magister herpetologii

Najlepszym kierunkiem studiów byłby magister herpetologii i próba skupienia się na podstawowych projektach i kursach na biologii węży. Wszystko, co jest związane z toksykologią, może być również przydatne, zwłaszcza jeśli jest to osoba niepełnoletnia na poziomie licencjackim. W większości przypadków doktorat nie powinien być wymagany, chyba że student chce rozpocząć karierę w nauczaniu na poziomie uniwersyteckim lub w bezpośrednich badaniach nad jadem węża. W przypadku publicznej edukacji i działań informacyjnych tytuł magistra jest zwykle wystarczający.

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *