Press "Enter" to skip to content

Jak wygląda praca jako ochroniarz? Spróbuj swoich sił w ochronie

Predyspozycje zawodowe w pracy jako ochroniarz. Praca w ochronie to zajęcie dla specyficznej grupy osób. Musisz spełniać określone predyspozycje zarówno fizyczne jak i psychiczne. Te fizyczne to rzecz jasna – dobra kondycja, zdrowie, dobry refleks i najlepiej znajomość sztuk walki oraz obsługi broni. Oprócz tego musisz być osobą odporną na stres, zdolną działać pod presją czas i okoliczności. Musisz szybko i analitycznie myśleć, potrafić przewidywać zagrożenia i spostrzegawczo obserwować. Musisz wiedzieć, że praca ochroniarza to nie zajęcie dla prymitywnego osiłka – najemnika. Nawet jeśli nie jesteś jeszcze kwalifikowanym pracownikiem ochrony, obowiązuje Cię etyka zawodowa. Środków ochrony i siły wolno użyć Ci tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Ochroniarz – Czym będziesz się zajmował?

To, czym możesz zajmować się w swojej pracy, opisuje ustawa z 1997 roku o  ochronie osób i mienia. Przeczytać w niej możemy, że Twoje obowiązki zawodowe sprowadzać będą  się do stałej lub doraźnej ochrony fizycznej. Zarówno konkretnych osób, lokali, terytorium albo mienia w postaci nieruchomości i ruchomości. Przypada Ci stały dozór nad sygnałami z urządzeń alarmowych lub monitorujących. Sam też będziesz takie montował, jeśli pozwalają Ci na to kwalifikacje. Podobnie jak konserwacja tychże. Innym razem przyjdzie Ci konwojować osoby albo mienie – na przykład spore wartości pieniężne lub cenne przedmioty, mogące być chrapką dla przestępców.

Ochroniarz – Uprawnienia zawodowe

Jeśli nie masz jeszcze kwalifikacji pracownika ochrony, możesz pracować w zawodzie, choć Twoje uprawnienia są mocno uszczuplone. Piszemy o tym w artykule Ochroniarz – etat czy własna firma? Co jednak w sytuacji, gdy Twoje wysiłki doprowadzą Cię do wymarzonej licencji? Wtedy wolno Ci znacznie więcej, ale licencja też nakłada na Ciebie pewne dodatkowe obowiązki. Masz prawo legitymować i sprawdzać uprawnienia osób przebywających na chronionym przez Ciebie terenie. Jeśli takich uprawnień nie stwierdzisz, możesz określone osoby wypraszać. Podobnie jeśli zakłócają porządek lub oczywiście, gdy stwarzają zagrożenie. Masz prawo wtedy być bardziej stanowczy. Możesz takie osoby ujmować, nawet poza granicami ochranianego przez Ciebie terenu, jeśli stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. Sprawców niezwłocznie musisz przekazać Policji. Możesz do tego używać środków przymusu bezpośredniego – przemoc fizyczna, kajdanki, pałki, pies służbowy albo substancje obezwładniające. W bardzo określonych przypadkach masz prawo użyć broni palnej – te warunki opisuje licencja i ustawa.

Ochroniarz – Obowiązki zawodowe

Oprócz tego prawo zobowiązuje Cię do sporządzania notatek z pełnienia służby, przeprowadzanych interwencji i wykonany działań ochronnych. Te materiały mają pomóc służbom w ewentualnym dochodzeniu. Musisz być osobą wyposażoną w legitymację, którą w każdej chwili możesz okazać. Wiedz, że przekraczanie uprawnień nie jest bezkarne – grozić Ci może grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności. 

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *