Press "Enter" to skip to content

Jak zostać ochroniarzem? Zobacz co zrobić, by pracować jako ochroniarz

Wstępne wymagania dla ochroniarzy. Istnieje kilka wstępnych wymogów, które są niezbędne do pracy jako ochroniarz, pracownik ochrony lub agent ochrony. A zatem:

  • musisz być osobą pełnoletnią – w niektórych licencjach wymagany wiek to 21 lat,
  • musisz być polskim obywatelem lub państwa UE/EFTA,
  • musisz cieszyć się nienaganną opinią,
  • nie możesz być osobą karaną i pozbawioną zdolności do czynności prawnych,
  • musisz mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • musisz posiadać wskazane przez licencję kwalifikacje,
  • musisz wykazywać się odpowiednim zdrowiem, kondycją fizyczną i psychiczną potrzebną do wykonywania tego zawodu.

Ochroniarz – Pracownik ochrony bez licencji

Do zatrudnienia w zawodzie pracownika ochrony nie potrzebujesz żadnego wykształcenia, doświadczenia ani dodatkowych uprawnień. Możesz patrolować wskazaną okolicę, obserwować osoby niepożądane, wykrywać i raportować kradzieże, obsługiwać monitoring i stan alarmów. Jednak taki status ochroniarza bez kwalifikacji niesie ze sobą pewne ograniczenia. Nie możesz wykonywać wszystkich czynności ochroniarza. Nie każde miejsce możesz pilnować. Nie zawsze też możesz używać  przemocy fizycznej ani środków przymusu – wyjątkiem jest obrona konieczna. Jeśli wydarzy się krytyczne i nagłe zdarzenie, jesteś zobowiązany do wezwania Policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Niektóre ośrodki czy miejsca pracy z powodzeniem wymagają takiego pracownika. To oznacza, że możesz pracować i zarabiać niemal bez doświadczenia. Prawdziwa zabawa w tym zawodzie zaczyna się jednak od wyrobienia sobie uprawnień.

Ochroniarz – Wykształcenie zawodowe

Różne rodzaje licencji na pracownika ochrony mają nieco odmienne wymagania dotyczące wykształcenia. Niektóre wymagają stażu zawodowego w służbach porządkowych albo w Policji. Niemniej najczęściej dobrym podglebiem do pracy ochroniarza kwalifikowanego jest ukończenie policealne szkoły na kierunku pracownik ochrony. Ten dwuletni cykl nauczania obejmuje zagadnienia z samoobrony, konwojowania, technik zabezpieczania imprez masowych, budynków albo osób i mienia. Poruszana też jest tematyka prawa cywilnego, materialnego, handlowego i kryminalistyki. Czeka Cię szkolenie strzeleckie i nauka praktycznego interweniowania. Całość kończy się specjalnym egzaminem, który to daje Ci tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Ochroniarz – Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

O tym, jakie masz dostępne licencje do wyrobienia w tym zawodzie, piszemy szerzej w Ochroniarz – jak wygląda praca? Wiąże się to z uzyskaniem wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Z wnioskiem zgłaszasz się do właściwego dla Ciebie komendanta wojewódzkiego (lub Stołecznego, jeśli na stałe mieszkasz poza Polską). Do wniosku dołączyć musisz zaświadczenia o niekaralności, pełni praw publicznych, wykształceniu, przebytych kursach i innych kwalifikacjach.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *