Press "Enter" to skip to content

Pracuj jako ochroniarz na etacie lub otwórz własną działalność

 

Rodzaje licencji w pracy jak ochroniarz. Wyrobić możesz sobie zasadniczo dwa rodzaje licencji. W ich ramach istnieją też stopnie zaawansowania. A zatem:

  1.   Licencja pracownika ochrony fizycznej – mając takie uprawnienia możesz skutecznie chronić osoby jako członek specjalistycznych i – co ważne – uzbrojonych formacji ochronnych. Możesz też zajmować się konwojowaniem pieniędzy, przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych. Mając ten typ uprawnienia możesz stosować broń palną w sytuacjach określonych w ustawie. Drugi stopień w tym typie licencji daje Ci te same uprawnienia, a dodatkowo możliwość opracowywania planów ochrony, organizowania i przewodniczenia takim uzbrojonym zespołom.
  2.   Licencja pracownika ochrony zabezpieczenia technicznego – mając ten typ uprawnień możesz działać na różnych polach, które mają na celu zabezpieczyć cel lub terytorium od strony technicznej. Tyczy się to montażu, eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń alarmowych, monitorujących i ostrzegawczych. Podobnie jak stosować możesz środki zabezpieczenia mechanicznego. II stopień w tej licencji daje Ci dodatkowo możliwość opracowywania technicznych planów zabezpieczenia i kierowania zespołami tego typu fachowców.

Obie z tych licencji oraz ich poszczególne stopnie mają swoje, szczegółowe kryteria przyznawania. Wszystkie tego typu informacje znajdziesz na stronach rządowych.

Ochroniarz – Gdzie możesz szukać zatrudnienia?

Przekrój miejsc, które możesz ochraniać jest dość pokaźny. Oczywiście zależy to od stopnia Twoich uprawnień – jako pracownik ochrony bez kwalifikacji nie możesz szukać zatrudnienia w ważnych i strategicznych miejscach. Na ogół jednak ochroniarze zabezpieczają placówki naukowe, zakłady przemysłowe produkujące materiały wybuchowe, uzbrojenie, chemikalia, rezerwy strategiczne. Ochrony potrzebują też porty, banki, elektrownie i ciepłownie, wodociągi, muzea, archiwa, obiekty telekomunikacyjnej, radiowe i sportowe. Ochrony wymagają imprezy masowe. A także poszczególne osoby. Pracować możesz dla VIP – ów administracji państwowej – prezydenci miast, marszałkowie województw, członkowie rządu oraz parlamentarzyści. A także dla osób prywatnych, które czują się zagrożone.

Ochroniarz – Koncesjonowana agencja

Firmy ochroniarskie, które zrzeszają wykwalifikowanych pracowników ochrony to również miejsce, gdzie możesz szukać zatrudnienia. Możesz wtedy liczyć na intratne, ale i trudne i niebezpieczne kontrakty. Pracując tam musisz mieć pozytywną opinię komendanta wojewódzkiego Policji, zaświadczenie o niekaralności i braku przeciwwskazań psychofizycznych. Takie agencje mają też pozwolenie na używanie broni – oczywiście tylko przez uprawnione i licencjonowane osoby z personelu ochronnego. Mogą one wykonywać swoją pracę dokładnie w tych samych miejscach, co etatowi bądź samodzielni ochroniarze. 

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *