Press "Enter" to skip to content

Jak wygląda praca weterynarza?

Lekarze weterynarii w coraz większym stopniu stają się przedstawicielami prestiżowego zawodu. Do tego bardzo poszukiwanym. Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych fachowców od chorób zwierząt i prawidłowej nad nimi opieki. Do tego rośnie świadomość społeczna dotycząca potrzeb zwierząt. A także chorób odzwierzęcych. W jaki sposób pracuje weterynarz?

Weterynarz – warunki pracy

Jak wspominaliśmy w poprzedniej publikacji, jako kandydat na weterynarza musisz lubić zwierzęta, być ciekawym poznawania ich natury. Do tego mieć do nich odpowiednie podejście i zdawać sobie sprawę z trudów tego zawodu. Bardzo często praca, którą będziesz wykonywać będzie po prostu ciężka fizycznie. Nie zawsze do czynienia będziesz miał ze zranionym kotkiem. Niekiedy przyjdzie Ci się mierzyć z agresywnymi zwierzętami. Do tego musisz potrafić zachowywać zimną krew, gdy trzeba będzie zwierzę ratować. Lub w ostateczności usypiać.

Weterynarz – obowiązki zawodowe

Te zależne są w części od miejsca, w którym będziesz pracował. Zwyczajowo jednak weterynarz pracuje w ośrodku leczenia zwierząt. Tam będziesz zajmował się, niczym lekarz ludzi, diagnozowaniem i leczeniem milusińskich. Niekiedy wystarczy udzielać tylko konkretnych porad dotyczących opieki zwierzęcia. Innym razem będziesz musiał podjąć konkretniejsze leczenie. Masz prawo dokonywać – w razie potrzeby – zabiegów chirurgicznych, wypisywania recept na leki oraz je dawkować. Oprócz tego będziesz wydawał świadectwa zdrowia zwierzęcia, orzeczenia lekarsko – weterynaryjne oraz dokonywał kontroli w podmiotach, które zajmują się fauną. Pracując w niektórych instytucjach będziesz dokonywał badań zwierząt przeznaczonych na rzeź oraz jakości pochodzącego od nich mięsa. Oprócz tego możesz nadzorować warunki sanitarne miejsc, w których gromadzone są zwierzęta.

Technik weterynarii – czym się zajmuje?

Na tym szczeblu hierarchii zawodowej również możesz pracować ze zwierzętami i sprawować nad nimi opiekę. Zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych. Na ogół będą to stanowiska podrzędne lub pomocnicze wobec lekarzy weterynarii – do tego uprawnia Cię tytuł technika. Masz prawo podawać leki bez recepty oraz te, które zleci lekarz weterynarii. Oprócz tego będziesz pobierał próby do badań lub wykonywał badania kliniczne. W przypadku urazów lub zagrożenia życia zwierzęcia masz prawo udzielać im pierwszej pomocy. Jak wiemy, w takich sytuacjach kluczowy jest czas. Możesz też asystować przy porodzie małych zwierzątek oraz przy sekcji zwłok.  

Weterynarz –  Etyka zawodowa

Istnieje uchwalony przez Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii swego rodzaju kodeks etyki zawodowej. Jego tekst zawiera uroczystą przysięgę, w której ślubujesz postępować sumiennie i zgodnie z aktualną wiedzą weterynaryjną. Zobowiązujesz się stosować się do zasad tego kodeksu, a także strzec swoim postępowaniem dobrego wizerunku zawodu lekarza weterynarii.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *