Press "Enter" to skip to content

Jak zostać położną? Edukacja w kierunku położnej

Niemal każdy z nas przyszedł na świat z pomocą fachowych położnych. To one w profesjonalny sposób odbierają poród, opiekują się ciężarną kobietą i dbają o komfort zarówno jej jak i maluszka. Może to pomysł na zawód dla Ciebie? Sprawdź, w jaki sposób możesz zostać położną.

Położna – Minimum licencjat

Żeby zostać położną, musisz ukończyć odpowiedni kierunek studiów wyższych. Położnictwo możesz studiować na szeregu uczelni. A do rekrutacji brane pod uwagę są takie przedmioty jak matematyka, chemia, biologia, fizyka, geografia lub informatyka. Wybierz przynajmniej dwa z nich do zdawania na maturze. Taki kierunek spotkasz zarówno na uczelnia prywatnych jak i tych publicznych. Musisz ukończyć te studia przynajmniej na poziomie I stopnia. Otrzymujesz wtedy tytuł licencjata. Chcąc kontynuować swój rozwój zawodowy, możesz też obronić tytuł magistra. Niekiedy zdarza się, że uczelnia oferuje położnictwo jedynie w formie jednolitej. Studia zatem składają się z minimum 6 semestrów. W tym czasie czeka Cię – według wytycznych unijnych – 4600 godzin kształcenia teoretycznego i klinicznego. Z czego teoria to około jedna trzecia czasu. II stopień – jeśli się na niego zdecydujesz – trwa 4 semestry i opiewa na 1300 godzin zajęć. W tym przynajmniej 585 praktyk klinicznych.

Położna – Czego dowiesz się na studiach?

Na tych studiach otrzymasz kompleksowe wykształcenie przygotowujące do sprawowania zawodu położnej. Co ciekawe, jest to kierunek dość interdyscyplinarny. Zdobędziesz wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, ginekologii, pediatrii, neonatologii. Do pracy z pacjentkami, ich małymi dziećmi i partnerami przyda Ci się też garść wiedzy psychologicznej i socjologicznej. Przedmioty, które czekają Cię do zaliczenia to między innymi anatomia i fizjologia człowieka, genetyka, mikrobiologia, techniki położnicze, prowadzenie porodu oraz ogólne podstawy opieki medycznej. Oprócz tego czeka Cię szereg wspomnianych wcześniej praktyk zawodowych. Odbywać je będziesz na oddziałach położniczych i ginekologicznych w szpitalach. Oprócz tego możliwe są zajęcia na salach porodowych, szkołach rodzenia lub na oddziałach onkologii ginekologicznej. Studia kończysz obroną odpowiedniej pracy dyplomowej. Uzyskanie tytułu naukowego powoduje, że okręgowa rada pielęgniarek i położnych może udzielić Ci prawa do wykonywania zawodu położnej.

Położna – Specjalizacje zawodowe

Ukończenie studiów nie musi oznaczać końca Twojej edukacji zawodowej i tym samym rozwoju. Zdobywając specjalizacje zwiększasz swoje umiejętności, a tym samym stajesz się bardziej atrakcyjna na rynku pracy. Możesz podjąć kursy specjalizujące w takich kierunkach jak organizacja i zarządzanie, pielęgniarstwo epidemiologiczne, ginekologiczne, rodzinne, promocji zdrowia lub neonatologicze.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *