Press "Enter" to skip to content

Jak zostać strażakiem? Strażak i droga do kariery

Pracując jako strażak w Państwowej Straży Pożarnej, wykonujesz misję publiczną. To zobowiązuje. Dlatego dla kandydatów stawiane są pewne wstępne wymagania, których niespełnienie raczej dyskwalifikuje. Przede wszystkim musisz być polskim obywatelem. Nie możesz być osobą pozbawioną praw publicznych, nawet częściowo.

Strażak – Wstępne wymagania

Wymaganej jest, abyś miał przynajmniej średnie wykształcenie – nawet zawodowe. A do tego wykazywał się fizyczną i psychiczną zdolnością do wykonywania takiej specyficznej pracy. Do pracy w PSP możesz dojść na dwa zasadnicze sposoby.

Strażak – Służba przygotowawcza

Odbywa się ona w sytuacji, gdy dana jednostka PSP prowadzi nabór na kandydatów. Ma miejsce wtedy odpowiednie postępowanie kwalifikacyjne, w którym oceniane są złożone przez Ciebie dokumenty oraz przeprowadzana rozmowa. W ramach tej dokumentacji musisz przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazania do wykonywania zawodu strażaka. Ten wstępny etap daje Twojemu ewentualnemu pracodawcy jakieś pojęcie na Twój temat. Następnie każdy kandydat jest sprawdzany. Ma miejsce test sprawności fizycznej, który ma na celu ocenić Twoją faktyczną zdolność do pracy strażaka. Zestaw zadań może być różny.

Strażak – Test wydolnościowy

Przykładowo, najczęściej ma miejsce test wydolnościowy – mierzony jest czas, który potrzebujesz na wejście na stopień w tempie 30 razy w ciągu minuty. Po tym wysiłku zmierzą Ci tętno. Oprócz tego mogą czekać Cię rzuty piłką lekarską, przysiady na czas, bieg na 50 metrów lub podciąganie się drążkiem. W niektórych jednostkach PSP może też czekać Cię test z wiedzy, test psychologiczny oraz sprawdzian na występowanie fobii. Pomyślne przejście wszystkich tych testów i prób skutkuje przyznaniem Ci prawa do odbycia trzyletniej służby przygotowawczej. Przez ten czas kierownictwo obserwuje Cię oraz Twoje zachowanie podczas typowych czynności zawodowych. A także w sytuacjach stresowych. Po tym czasie następuje mianowanie na stałe.

Strażak – Służba kandydacka

Służba przygotowawcza to opcja dla tych, którzy nie mają wykształcenia strażackiego, lecz pochodzą z wolnego naboru. Jednak drugą opcją zostania strażakiem jest ukończenie jednej ze szkół PSP. Do tego potrzebna będzie Ci matura z matematyki, języka obcego i któregoś z dodatkowych przedmiotów – fizyka, chemia, biologia albo informatyka. Możesz skorzystać z oferty trzech szkół średnich – z siedzibą w Częstochowie, Krakowie lub Poznaniu. Ukończenie ich daje Ci tytuł technika pożarnictwa oraz stopień młodszego aspiranta. Bardziej zaawansowana forma to dostanie się do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ważne – nie możesz w momencie przyjęcia do niej przekraczać 25 lat. To wyższa uczelnia, której ukończenie z kolei daje Ci tytuł inżyniera lub magistra inżyniera pożarnictwa. A także tytuł młodszego kapitana PSP. Ukończenie dowolnej ze szkół bardzo ułatwia znalezienie zatrudnienia w PSP. Służba kandydacka to także okres samych studiów i zajęć praktycznych. Wliczane są one też w liczbę przepracowanych lat. 

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *