Press "Enter" to skip to content

Ile zarabia piekarz?

Zapewne rozważając wybór ścieżki zawodowej w postaci pracy w piekarni, zastanawiasz się, ile można w tym zawodzie zarobić. W końcu to ceniona profesja. Niezbędna w gospodarce. Bardzo odpowiedzialna i wymagająca. Na tak postawione pytanie odpowiedź, jak zazwyczaj, nie jest jednoznaczna. Dodatkowo jest zależna od szeregu czynników takich jak stanowisko, staż pracy, umiejętności, zakres obowiązków. Duże znaczenie ma też firma, w której się pracuje, region kraju i wielkość miasta. Niestety, według branżowych serwisów, ta praca nie jest rekordzistką, jeśli chodzi o lukratywność. Spowodowane to jest tym, że sytuacja ekonomiczna małych piekarni nie jest najlepsza. Prym wiodą wielkie zakłady, które wyposażają hipermarkety.

Jakie kwoty dla piekarza?

W skali kraju mediana zarobków piekarza plasuje się na poziomie 2200 zł brutto. Circa połowa piekarzy swoje zarobki pobiera w wysokości między 2084 a 3126 zł. Około jedna czwarta z kolei zarabia poniżej tego progu 2084 zł. Kolejna ćwierć z kolei liczyć może na więcej niż 3126 zł. Mówimy cały czas o kwotach brutto. Najwyższe zarobki występują w województwach południowo-zachodnich – tam media wynosi nawet 2813 zł. Nieco gorzej jest w centralnej części Polski, gdzie mediana to już 2645 zł brutto. Północno-zachodnie rejony szczycą się medianą zarobków piekarza na poziomie 2341 zł, natomiast wschód to już tylko 2275 zł brutto.

Zarobi piekarza względem miejscowości

Pod względem wielkości ośrodków rozróżnić możemy na trzy kategorie. Miasta do 25 tysięcy mieszkańców to średnio 2388 zł dla piekarza. Miasta między 25 a 250 tysięcy mieszkańców to mediana 2500 zł, a największe ośrodki powyżej 250 tysięcy obywateli mają najwyższą medianę, czyli 2698 zł. Można więc przyjąć, że w piekarze w Polsce rzadko kiedy zarabiają powyżej 3000 zł brutto.

Zarobki na pokrewnych stanowiskach

Pomocnik piekarza to nieco niższy stopniem pracownik piekarni. Co też ma swoje odzwierciedlenie w pobieranej pensji. Według branżowych serwisów średnio liczyć może on na 2200 zł brutto na miesiąc. Biorąc sprawę szczegółowiej, połowa pomocników piekarza zarabia między 1850 a 3200 zł brutto. Ćwierć pomocników zarabia poniżej tego, a kolejne ćwierć powyżej. Nieco lepiej zarabia cukiernik (pokrewna profesja), gdyż tam średnie wynagrodzenie w skali kraju to już 2671 zł na miesiąc brutto.

Brakuje pracowników — Brakuje piekarzy

Okazuje się, że takie zarobki wpływają na braki kadrowe piekarni w Polsce, zwłaszcza tych mniejszych. Średnie wynagrodzenie dla piekarza jest zbliżone do pensji minimalnej – znacznie niższe niż średnia krajowa. Piekarz za granicą za podobną pracę jest w stanie zarobić znacznie więcej. Przykładowo w Norwegii czekać na niego może aż 12 tysięcy złotych. Dyrektorzy szkół i piekarni przyznają, że coraz mniej kandydatów do zawodu piekarza odnotowywane jest rokrocznie. Niejedna piekarnia utrzymuje swoją rentowność tylko z powodu pomocy członków rodziny.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *